Algemene stabiliteitsstudies

Wij werken stabiliteitsstudies uit van zowel nieuwbouwprojecten als renovatieprojecten uit. Op deze pagina proberen wij u een algemeen beeld te geven van onze werkwijze.

 

Fase 1: Voorontwerp tot bouwaanvraag

Q Conceptschetsen

Op basis van conceptschetsen van de architect maken wij een voorstel voor de draagstructuur op. Dit zijn eenvoudige schetsen ingetekend op de ontwerpen van de architect. Meestal voorzien wij meerdere mogelijkheden en vindt de selectie van het uiteindelijke stabiliteitsontwerp steeds plaats in overleg met de architect.

Q  Voorontwerpen

Eenmaal de draagstructuur conceptueel op punt staat en de bouwheer akkoord is, stellen wij een "voorontwerp stabiliteit" voor. Dit is een eerste plan waarop de verschillende structurele elementen voorgedimensioneerd worden. Hierdoor beschikt de architect over de nodige tijd om voor de bouwaanvraag de structurele element correct te positioneren. Mede reduceert deze stap de kans op grote afwijkingen ten aanzien van de bouwaanvraag tijdens de aanbestedings-en werffase.

Fase 2: Aanbesteding

Q   Aanbestedingsplannen

Na goedkeuring van de bouwaanvraag starten we met het uitrekenen van alle structurele elementen. Hierna tekenen we alles uit op de plannen van de architect en voegen we de nodige detailleringen en verbindingen toe. Dit kan voor ons in 2D of 3D & BIM.

Q   bestekken

Een goed plan is niets zonder een uitgebreid en duidelijk bestek. In ons bestek beschrijven wij alle technische gegevens die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van uw project te garanderen. Indien gewenst voorzien wij ons bestek reeds in uw layout, wat u een hoop monnikenwerk bespaart.

Q   meetstaten

Als laatste maken wij een oplijsting van alle structurele elementen in uw gebouw. Hierdoor krijgt u een duidelijk beeld van het materiaalhoeveelheden en de kostprijs.

Q   Aanpassingen

Als er zich aanpassingen aan uitvoeringsplannen of bouw-aanvraag voordoen, passen wij ons mee aan.

Fase 3: Uitvoering

       Q   uitvoeringsplannen

Indien de aannemer akkoord gaat met de wijze van uitvoering beschreven in de aanbestedingsplannen, gelden deze ook als uitvoeringsplannen. Indien de aannemer een eigen uitvoering wenst zullen wij in samenspraak met hem en de architect een samenwerking uitwerken.

       Q   werfverslagen

Wij stellen ook eigen verslagen van onze werfcontroles op. Dit is niet om de architect te kortsluiten, maar moet gezien worden als een extra kwaliteitscontrole van het project.

Enkele referenties

Bekijk alle projecten
Woningbouw

Budget & concept - V & J te L

Nieuwbouwwoning met een open-plan principe ingewerkt in een hellend terrein.

mei 2020
Woningbouw

Efficiënt & evident - B & L te G

Een voorbeeld van BIM-integratie.

april 2020
Industriebouw

Sterk in vakwerk - T te A

De uitdaging van dit project lag in omgaan met de zwakke ondergrond en zwakke bestaande structuur.

april 2020

Hebt u interesse in onze diensten?

Neem hier vrijblijvend contact met ons op