Zonnepanelen & Groendaken

zonnepanelen

Zonnepanelen op uw bestaand dak plaatsen vergt enig controle - en rekenwerk. Ze kunnen op uw dak geplaatst worden zolang de draagkracht van het dak hoog genoeg blijft na aftrek van de nodige sneeuw - en windbelasting. Bijgevolg dient dit steeds nagegaan te worden door een ervaren stabiliteitsingenieur.

De plaatsing van zonnepanelen zal door de Europese Unie tegen 2030 verplicht worden, zo blijkt uit de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: EU-strategie voor zonne-energie. Hierin wordt het Europees Zonnedakeninitiatief aangekondigd. Dit luidt als volgt:


Het Europese zonnedakeninitiatief, dat werd aangekondigd in de REPowerEU-mededeling van de Commissie, is bedoeld om gebruik te maken van de enorme maar onvoldoende benutte mogelijkheden die daken ons bieden voor de opwekking van zonne-energie en moet onze energie schoner, veiliger en betaalbaarder maken. Om dit op korte termijn te realiseren, moet er tussen nu en eind 2022 meteen actie worden ondernomen.

 

De EU zal:

- haar doelstelling voor 2030 voor het aandeel hernieuwbare energie verhogen naar 45 %;

- de termijn voor de afgifte van vergunningen voor zonne-installaties (ook grotere) beperken tot ten hoogste drie maanden;

- bepalingen vaststellen om te zorgen dat alle nieuwe gebouwen zijn voorbereid op zonne-energie;

- de plaatsing van installaties voor zonne-energie op daken verplicht stellen voor:

o alle nieuwe openbare gebouwen en bedrijfspanden met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 tegen 2026;

o alle bestaande openbare gebouwen en bedrijfspanden met een bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 250 m2 tegen 2027;

o alle nieuwe woongebouwen tegen 2029;

- zorgen dat haar wetgeving in alle lidstaten volledig wordt uitgevoerd, zodat consumenten in appartementencomplexen hun recht op collectief zelfverbruik volledig kunnen uitoefenen, zonder onnodige kosten.

Uit: Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: EU-strategie voor zonne-energie, Brussel, 18 mei 2022: 3-4.


Wij helpen u graag bij de bepaling van de draagkracht van uw dak. Mocht u hierover vragen hebben, kan u ons hier contacteren.

groendaken

Groendaken zijn daken waarop flora wordt aangeplant ter bevordering van het milieu, levensduur van de dakbedekking, brandveiligheid en geluidsisolatie. Ondertussen bestaan er zowel intensieve als extensieve groendaken. Op het ene type dak vindt je hoge grassen, struiken en soms zelfs kleine bomen terug. Op het andere type dak vind je daarentegen voornamelijk mossen terug.

De dakopbouw vergt dan ook een vrij dik dakpakket met lasten gaande van 80 kg/m² tot meer als 200 kg/m². Het plaatsen van dit type dak op een bestaande dakstructuur vereist bijgevolg enige studie en rekenwerk.

Indien u hier meer info over wenst kan u ons hier contacteren.

Enkele referenties

Bekijk alle projecten
Dakstudies

Rekensport - sporthal te L

Door doorbuiging van de houten dakbalken na renovatie is gevraagd de dakconstructie van een bestaande sporthal na te berekenen.

mei 2020
Dakstudies

Urban jungle - Groendakstudies te A

Groendaken zijn daken waarop flora wordt aangeplant ter bevordering van het milieu, levensduur van de dakbedekking, brandveiligheid en geluidsisolatie. Voorafgaand plaatsing moet de draagkracht van het dak steeds nagegaan worden.

mei 2020
Dakstudies

Let the sunshine in - zonnepanelen te H

Voor plaatsing van zonnepanelen dient steeds de draagkracht van het dak nagegaan te worden.

mei 2020

Hebt u interesse in onze diensten?

Neem hier vrijblijvend contact met ons op