Investeringsrenovatie te A

mei 2020
  • Architect: n.v.t.
  • Bouwbudget: n.v.t.
  • Status: voorontwerp
  • Jaar: 2020

De bouwheer wenste het pand volledig te vernieuwen met het oog op financieel rendement. In het kader hiervan werd er nagegaan of het haalbaar is een extra bouwlaag aan het hoofdgebouw toe te voegen. Daarnaast zijn we ook nagegaan in hoeverre het mogelijk is om de achterbouw om te vormen tot kantoorruimte.