Let the sun shine!² - Dakstudie zonnepanelen te M.

augustus 2020
  • Status: aanbesteding
  • Jaar: 2020

De klant wenste in naam van de eigenaar van het pand zonnepanelen te plaatsen op het dak van een bestaande sporthal in het midden van het centrum. Gezien de dakstructuur is opgebouwd uit verschillende houten dakbalken was een nazichtsberekening van de structuur noodzakelijk. Omdat sommige balken reeds zwaar belast waren met scheidingsgordijnen was het niet mogelijk om op heel het dak zonnepanelen te plaatsen. Qualis Ingenieurs heeft hier uiteindelijk een volledig berekeningsrapport voor opgemaakt met een planindicatie waar wel en geen zonnepanelen kunnen komen.